สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โทร 045-789158

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00011
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00425
เดือนก่อน 00886
ปีนี้ 03027
ปีก่อน 06941
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  กำหนดการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 - 10 เม.ย. 2567(ดู 19) 
  อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2 เม.ย. 2567(ดู 30) 
  ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา - 21 มี.ค. 2567(ดู 39) 
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก - 21 มี.ค. 2567(ดู 39) 
  ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - 25 ม.ค. 2567(ดู 167) 
  เช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ทั่วประเทศ - 23 ม.ค. 2567(ดู 234) 
  ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 - 16 ม.ค. 2567(ดู 189) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกดุชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 29 มี.ค. 2567(ดู 38) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 8 มี.ค. 2567(ดู 80) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  - 21 ธ.ค. 2566(ดู 182) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256ึ7  - 15 ธ.ค. 2566(ดู 264) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256ึ7 - 27 พ.ย. 2566(ดู 196) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 ก.ค. 2566(ดู 460) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 ก.ค. 2566(ดู 421) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา - 15 ส.ค. 2566(ดู 383) 
  ระเบียบสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 6 ก.พ. 2566(ดู 961) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 284) 
  นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  - 22 พ.ย. 2565(ดู 450) 
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  - 22 พ.ย. 2565(ดู 470) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 - 21 ต.ค. 2565(ดู 385) 
  บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - 30 ก.ย. 2565(ดู 455) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีตถนนจัดสรรฟากตะวันตก (ถนนกุดชุม - คำหัวคู ถึงหน้าสำนักงานป่าไม้) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 2564(ดู 1256) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสพัลต์ติกคอนกรีต (ถนนวารีราชเดช ถึง ถนนกุดชุม - ป่าติ้ว ข้าง รพ.กุดชุม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก - 12 ต.ค. 2564(ดู 1260) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจัดสรรฟากตะวันออก (ช่วงซอยเทศบาล 8 ถึง กม.ที่0+565 กม.)หมู่ที่ 17 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 2564(ดู 1273) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด(ช่วงข้างศูนย์บริการสาธารณสุขฯถึงสำนักงานเกษตรฯ) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก - 11 ต.ค. 2564(ดู 1276) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 มิ.ย. 2564(ดู 1270) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 2564(ดู 1300) 
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2 มิ.ย. 2564(ดู 1271) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0001ถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง ซอยเทศบาล 46) หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-03
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ย.ส.ถ.3-0001ถนนจัดสรรฟากตะวันตก(ช่วงถนนกุดชุม-คำหัวคู ถึง ซอยเทศบาล 46) หมู่ที่ 8 บ้านกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-03
  จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานพักขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ตัดหญ้า กวาดถนนหรือพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-29
  ซื้อเครื่องไทยทาน ตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัว ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-01

ภาพกิจกรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue (ดู 35)

แก้ไขเหตุรำคาญ บริเวณหน้า 7-ELEVEN (ดู 63)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกสารแนะนำภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง (ดู 1493)

ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดยโสธร (ดู 1180)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 : [29 ม.ค. 2567]
  กรอบคุณธรรม : [1 พ.ย. 2566]
  ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 : [24 ต.ค. 2566]
  แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 ต.ค. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [18 ต.ค. 2566]
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ.2566 : [18 ต.ค. 2566]
  รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 : [2 ต.ค. 2566]
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [18 ก.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ช่องทางการแจ้งปัญหา

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี