สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 8

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-789158
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.kutchumpattana.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาล. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789158
View : 2803