สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5   21 ก.ค. 2566 31
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 4   10 ก.ค. 2566 20
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4   19 มิ.ย. 2566 86
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3   31 พ.ค. 2566 92
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2   30 มี.ค. 2566 19
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 3   13 ธ.ค. 2565 14
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1   22 พ.ย. 2565 13
O11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   17 ต.ค. 2565 141
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2   2 ส.ค. 2565 13
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 1   8 ธ.ค. 2564 14
O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   29 ต.ค. 2564 540
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   13 มิ.ย. 2562 481