สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 10

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5   24 ต.ค. 2566 412
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ต.ค. 2566 590
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 5   21 ก.ค. 2566 422
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 4   10 ก.ค. 2566 262
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 4   19 มิ.ย. 2566 303
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3   31 พ.ค. 2566 349
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2   30 มี.ค. 2566 163
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 3   13 ธ.ค. 2565 100
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1   22 พ.ย. 2565 108
O11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   17 ต.ค. 2565 225
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 2   2 ส.ค. 2565 109
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับที่ 1   8 ธ.ค. 2564 94
O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   29 ต.ค. 2564 852
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   13 มิ.ย. 2562 624