สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กำนันตำบล..... วันที่ 30 พ.ค. 2567 (ดูู 31)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ดูู 27)

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาได้มอบหมายให้นางศรีรัตน์  สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลาว่าการจังหวัดยโสธร โดยจังหวัดยโสธรได้พิจารณา..... วันที่ 25 มี.ค. 2567 (ดูู 89)

แก้ไขเหตุรำคาญ บริเวณหน้า 7-ELEVEN

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ (เรื่องกลิ่น) บริเวณหน้า 7-ELEVEN โดยวิธีการลอกคลอง ล้างท่อและใช้นำ้หมักอีเอ็ม... วันที่ 5 มี.ค. 2567 (ดูู 104)

(RE-X-RAY) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ทีม (RE-X-RAY) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน ผญบ. อสม. อถล. ดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน ... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 199)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายดุสิต  สุทธิประภา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราช..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 253)

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 162)

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนายดุสิต  สุทธิประภา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 193)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 277)

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12  สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอ..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 294)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 28  กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสรวิศ ..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 190)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้ดำเป็นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (วันที่ 2) ณ ชุมชนหมู่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 164)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้ดำเป็นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (วันที่ 1)ณ ชุมชนหมู่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา    ... วันที่ 19 ก.ค. 2566 (ดูู 274)

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเป็นสุข ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ อ..... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 138)

ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาโดยนายสรวิศ สมพงษ์นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วย นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา รองนายกเทศมนตรีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการและชุมชนบ้านสองคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดกา..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 126)

โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม เพื่อปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผล..... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 95)

โครงการวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการกำเนิดเทศบาลและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธืที่ดี สร้างความสามัคคีแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดผลดีสร้างแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความร..... วันที่ 24 เม.ย. 2566 (ดูู 7)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 ก.พ. 2566 (ดูู 186)

โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ภายใต้การนำของ นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ..... วันที่ 28 ม.ค. 2566 (ดูู 474)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมกับได้จัดทำแนวปฎิบัติ Dos & Don'ts และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาใช้เป็นแนวทางในกา..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 1552)