สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 โดยมีนายดุสิต  สุทธิประภา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 30)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 81)

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12  สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอ..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 95)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ ที่ 28  กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายสรวิศ ..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 61)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้ดำเป็นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (วันที่ 2) ณ ชุมชนหมู่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 55)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้ดำเป็นการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล (วันที่ 1)ณ ชุมชนหมู่ 14 บ้านกุดชุมพัฒนา    ... วันที่ 19 ก.ค. 2566 (ดูู 73)

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเป็นสุข ณ เทศบาลตำบลเขมราฐ อ..... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 39)

ประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบตัดสิน

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาโดยนายสรวิศ สมพงษ์นายอำเภอกุดชุม พร้อมด้วย นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา รองนายกเทศมนตรีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการและชุมชนบ้านสองคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดกา..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดบุหรี่และกัญชาในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม เพื่อปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผล..... วันที่ 28 มิ.ย. 2566 (ดูู 42)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 ก.พ. 2566 (ดูู 113)

โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ภายใต้การนำของ นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ..... วันที่ 28 ม.ค. 2566 (ดูู 308)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมกับได้จัดทำแนวปฎิบัติ Dos & Don'ts และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาใช้เป็นแนวทางในกา..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 1301)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ..... วันที่ 23 ธ.ค. 2565 (ดูู 392)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โด..... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 98)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , เพื่อขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย..... วันที่ 30 พ.ย. 2565 (ดูู 90)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 101)

รับประกาศกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้ารับประกาศกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 "ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม..... วันที่ 28 พ.ย. 2565 (ดูู 164)

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำ..... วันที่ 22 พ.ย. 2565 (ดูู 186)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางศรีรัตน์ สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครอ..... วันที่ 1 พ.ย. 2565 (ดูู 146)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันนี้ เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โด..... วันที่ 21 ต.ค. 2565 (ดูู 215)