สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แก้ไขเหตุรำคาญ บริเวณหน้า 7-ELEVEN


ออนไลน์ : 8

Gallery :: แก้ไขเหตุรำคาญ บริเวณหน้า 7-ELEVEN

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ (เรื่องกลิ่น) บริเวณหน้า 7-ELEVEN โดยวิธีการลอกคลอง ล้างท่อและใช้นำ้หมักอีเอ็ม
วันที่ : 5 มีนาคม 2567   View : 63