สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4   2 ต.ค. 2566 34
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2566 143
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565   9 พ.ค. 2566 59
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 2566 60
ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 46
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 62
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)   5 ม.ค. 2566 53
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2565 131
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   3 ต.ค. 2565 116
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2565 209
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   4 ก.ค. 2565 203
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   8 เม.ย. 2565 215
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   8 เม.ย. 2565 214
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   14 ม.ค. 2565 173
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   7 ม.ค. 2565 209
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ธ.ค. 2564 326
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   25 ต.ค. 2564 138
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2564 327
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2564 277
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1   5 ม.ค. 2564 197
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2564 238
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   13 พ.ย. 2563 223
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2563 218
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2563 308
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2   7 ม.ค. 2563 312
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 291
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2562 280