แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2565 37
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   3 ต.ค. 2565 40
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2565 110
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   4 ก.ค. 2565 115
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   8 เม.ย. 2565 151
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   8 เม.ย. 2565 153
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   14 ม.ค. 2565 117
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   7 ม.ค. 2565 140
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ธ.ค. 2564 161
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   25 ต.ค. 2564 75
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2564 238
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2564 218
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1   5 ม.ค. 2564 137
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2564 149
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   13 พ.ย. 2563 163
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2563 154
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2563 242
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2   7 ม.ค. 2563 244
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 230
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2562 220