สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4   2 ต.ค. 2566 365
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2566 351
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565   9 พ.ค. 2566 253
รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 2566 126
ขอส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 113
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 126
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)   5 ม.ค. 2566 119
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2565 198
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   3 ต.ค. 2565 191
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   5 ก.ค. 2565 288
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4   4 ก.ค. 2565 267
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   8 เม.ย. 2565 293
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3   8 เม.ย. 2565 288
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2   14 ม.ค. 2565 238
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   7 ม.ค. 2565 285
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ธ.ค. 2564 420
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1   25 ต.ค. 2564 208
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2   1 เม.ย. 2564 397
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2564 345
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1   5 ม.ค. 2564 261
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2564 320
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   13 พ.ย. 2563 292
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1   6 ต.ค. 2563 284
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2563 378
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 2   7 ม.ค. 2563 387
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 356
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ไตรมาสที่ 1   5 ต.ค. 2562 348