สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 16

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 101
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 ราย 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 74
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 68
O37 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 49
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 139
O33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566   31 มี.ค. 2566 185
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 2566   3 ก.พ. 2566 986
O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2566 116
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566   27 ธ.ค. 2565 163
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   23 ธ.ค. 2565 139
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts   23 ธ.ค. 2565 123
O19 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2566   20 ธ.ค. 2565 95
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   12 ธ.ค. 2565 49
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน   2 ธ.ค. 2565 56
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   2 ธ.ค. 2565 119
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   2 ธ.ค. 2565 200
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   1 ธ.ค. 2565 141
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของของประชาชนในพื้นที่   22 พ.ย. 2565 139
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   19 ต.ค. 2565 92
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   5 ต.ค. 2565 178
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ต.ค. 2565 85
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 106
O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2565   3 ต.ค. 2565 62
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   20 เม.ย. 2565 462
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 202
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 430
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 2565 144
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 230
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 174
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   10 ม.ค. 2565 169