สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 11

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
กรอบคุณธรรม   1 พ.ย. 2566 265
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 216
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 ราย 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 154
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 140
O37 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 130
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 215
O33 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566   31 มี.ค. 2566 256
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 2566   3 ก.พ. 2566 1122
O13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2566 193
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566   27 ธ.ค. 2565 234
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา   23 ธ.ค. 2565 212
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts   23 ธ.ค. 2565 198
O19 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2566   20 ธ.ค. 2565 181
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   12 ธ.ค. 2565 125
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน   2 ธ.ค. 2565 132
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   2 ธ.ค. 2565 194
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   2 ธ.ค. 2565 283
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   1 ธ.ค. 2565 236
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของของประชาชนในพื้นที่   22 พ.ย. 2565 211
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม   19 ต.ค. 2565 165
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   5 ต.ค. 2565 245
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   5 ต.ค. 2565 157
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2565   3 ต.ค. 2565 189
O17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2565   3 ต.ค. 2565 132
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   20 เม.ย. 2565 541
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 271
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565   1 เม.ย. 2565 527
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 2565 213
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 305
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ม.ค. 2565 244