สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue


ออนไลน์ : 12

Gallery :: การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาได้มอบหมายให้นางศรีรัตน์  สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลาว่าการจังหวัดยโสธร โดยจังหวัดยโสธรได้พิจารณาคัดเลือก เทศบาลตำบลกุดชัมพัฒนา เป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนของระบบและแก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปประธรรม

วันที่ : 25 มีนาคม 2567   View : 36