-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: -ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
โดยคลิ๊กที่ >>> ตอบแบบEIT
หรือสแกนที่คิวอาร์โค้ตด้านล้างนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
 
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563   View : 1087