สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: -ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT โดยคลิ๊กที่ >>> ตอบแบบEIT
หรือสแกนที่คิวอาร์โค้ตด้านล้างนี้


 
วันที่ : 9 มกราคม 2566   View : 1802