-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: -ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยคลิ๊กที่>>> ตอบแบบสำรวจ IIT 

หรือสแกนที่คิวอาร์โค๊ตด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563   View : 1154