สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564   View : 1387