สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 15

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เส้นทางช่วงด้านข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม ถึง ด้านข้างสำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม (แยก ร.ร.อนุบาลกุดชุมพัฒนาฯ) กำลังมีการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยมีการขุดเจาะด้านข้างของถนนช่วงดังกล่าว ไม่มีเครื่องหมาย/สัญลักษณ์บ่งบอกที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนได้ 

ผู้ตั้งกระทู้ : ทองเอก IP : 125.26.111.64 เวลา : 2022-01-27 10:11:11 (ดู 1100)

เรียน คุณทองเอก

       ตามที่ท่านได้แจ้งการก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงด้านข้างสนง.สาธารณสุข อ.กุดชุม ถึง ด้านข้างสนง.เกษตร อ.กุดชุม โดยไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งป้องกันฯ ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรหรือผู้ใช้รถใช้ถนนได้นั้น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้าย / เครื่องหมาย / สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน หรือบ่งชี้ว่าเป็นสถานที่กำลังก่อสร้าง หรือเป็นเขตพื้นที่อันตราย ให้ชัดเจนและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรหรือผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ผู้ตั้งกระทู้ : กองช่าง เวลา : 2022-01-27 10:22:10 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :