สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 9

การป้องกันโควิด-19

ปัจจุบันเห็นตลาดนัดคลองถมเปิดให้บริการมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ผู้คนเดินเบียดเสียด ไม่มีการเว้นระยะห่าง โดยส่วนตัวแล้วเกรงว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไม่ มีมาตรการป้องกันโควิด-19 หรือไม่ 

ผู้ตั้งกระทู้ : พ่อค้าตลาดนัด IP : 125.26.111.64 เวลา : 2022-01-28 09:13:41 (ดู 860)

เรียน คุณพ่อค้าตลาดนัด

       ตามที่ท่านได้สอบถามกรณีการเปิดให้บริการของตลาดนัดคลองถม ซึ่งมีผู้ประกอบการและประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ไม่มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันฯ โควิด-19 นั้น เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา มีมาตรการดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น บริเวณทางเข้าตลาดนัดคลองถม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ประกอบการ (พ่อค้า/แม่ค้า) และประชาชนทั่วไปทุกคนก่อนเข้าตลาดนัดคลองถม มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการตลาดนัดคลองถม รักษาระยะห่าง ไม่เดินเบียดเสียด โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลกุดชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้ตั้งกระทู้ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา : 2022-01-28 09:35:53 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :