รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 9 ธันวาคม 2564   View : 331
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :