กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 13

ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สงสัยในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ผู้ตั้งกระทู้ : ชบาแก้ว IP : 125.26.111.64 เวลา : 2022-01-27 09:12:04 (ดู 243)

เรียน คุณชบาแก้ว

       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร ในอัตราคนละ 600 บาท/เดือน นั้น มีดังนี้

       1. เด็กต้องมีสัญชาติไทย

       2. พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย

       3. เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

       4. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

       5. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

       ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล (ชั้นล่าง) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โทร. 045-789158 ต่อ 41 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ตั้งกระทู้ : นักพัฒนาชุมชน เวลา : 2022-01-27 09:24:59 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :