กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 9

ไฟฟ้าส่องสว่าง

ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนเส้นทางไปบ้านโคกสูง ม.9 ติดๆ ดับๆ บางช่วงของเส้นทางมืดมาก อยากให้เทศบาลช่วยดูแลแก้ไขให้ด้วยนะครับ สัญจรไปมาอันตรายมากครับ

ผู้ตั้งกระทู้ : บุญช่วง IP : 125.26.111.64 เวลา : 2022-01-27 08:54:36 (ดู 262)

เรียน คุณบุญช่วง

       ตามที่ท่านได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเส้นทางบ้านโคกสูง ม.9 นั้น ขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่า ขณะนี้เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจและเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว โดยจะเร่งรัดและดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกจุดภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ผู้ตั้งกระทู้ : กองช่าง เวลา : 2022-01-27 09:01:16 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :