สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 26 มีนาคม 2567   View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :