สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

กำหนดการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กำหนดการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 10 เมษายน 2567   View : 55
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :