สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เชิญชวนผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารแจ้งความประสงค์เข้ารบการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โพสโดย : สป.   วันที่ : 2 เมษายน 2567   View : 30
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :