สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 สามารถตรวจสอบได้ตามลิ้งก์ที่แนบมาพร้อมนี้ หากรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องตามความจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ภายนใน ๑๕ วัน 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 16 มกราคม 2567   View : 126
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :