สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ประกาศเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566   View : 215
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :