สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศเชิญชวนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศเชิญชวนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

ประกาศเชิญชวนผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566   View : 201
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :