สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565   View : 99
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :