สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

Kutchumpattana Subdistrict Municipality Office : Local Government

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565   View : 222
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :