ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 14

Gallery :: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันนี้ เวลา 08.30 น. นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางศรีรัตน์ สมบัติหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังข้อราชการที่สำคัญจากส่วนราชการและประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565   View : 13