กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 6

สอนทำหน้ากากอนามัย
เทศบาลฯ มีการสอนทำหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัส Covid-19 มั๊ยครับ
ผู้ตั้งกระทู้ : สุนทร IP : 125.26.111.64 เวลา : 2020-03-25 10:37:22 (ดู 764)
เรียน คุณสุนทร
     ตามที่ท่านได้แจ้งสอบถามการสอนทำหน้ากากอนามัยนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-789158 ต่อ 16
ผู้ตั้งกระทู้ : ผอ.กองสาธารณสุขฯ เวลา : 2020-03-25 10:44:52 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :