ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ร.ร.ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 63 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 63 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร. ประจำเดือน เดือน ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนเะการเสนอ จ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สนง.ทต.กุดชุมพัฒนา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 63 7
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 15 มิ.ย. 63 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 63 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 63 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 8 มิ.ย. 63 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 63 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 63 51