ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างคัดแยะขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 27 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 63 1
ประกาสผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 26 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 63 1
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลิ่งลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มี.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเทศบาล 44 (ช่วงถนนจัดสรรฟากตะวันตกสุด ถึง กม.ที่0+157.00 ม. 17 มี.ค. 63 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน 17 มี.ค. 63 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มี.ค. 63 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 13 มี.ค. 63 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งลำห้วยสองคร หมู่ที่ 14 13 มี.ค. 63 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยร้านเวชระสิทธิ์-ซอยเทศบาล 46 หมู่ที่ 8 13 มี.ค. 63 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสูง สองคร หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูง 13 มี.ค. 63 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 63 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างจัดตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระสงฆ์ตามโครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 63 3