ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) รร.ประจำปี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และการดูแลเว็บไซต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 7 ต.ค. 63 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคัดแยกขยะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะจง 7 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการลานวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างคณะกลองยาวตามโครงการลานวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการลานวัฒนธรรมชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 63 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่และเกลี่ยขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 63 9