อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกรองประธาน​สภา​ฯ แทนตำแหน่งที่ว่างและพิจารณา​อนุมัติ​กันเงินงบประมาณ​รายจ่าย​ฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 27 ก.ย. 65 (ดูู 4)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 26 ก.ย. 65 (ดูู 6)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 29 ส.ค. 65 (ดูู 54)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่สอง, วาระที่สาม เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2565 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 19 ส.ค. 65 (ดูู 34)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 15 ส.ค. 65 (ดูู 44)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ อำเภอกุดชุม จ..... วันที่ 12 ส.ค. 65 (ดูู 29)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ณ บริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข ยส 4013 กุดชุม - คำหัวคู ระหว่างบ้..... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 82)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระแรก เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม  2565 ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 10 ส.ค. 65 (ดูู 19)

กิจกรรมเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณห..... วันที่ 28 ก.ค. 65 (ดูู 31)

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28  กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยนายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ..... วันที่ 28 ก.ค. 65 (ดูู 34)

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมี นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังก..... วันที่ 25 ก.ค. 65 (ดูู 160)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยมีนายมงคล  ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมป..... วันที่ 21 ก.ค. 65 (ดูู 25)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 20 ก.ค. 65 (ดูู 16)

โครงการอบรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดย นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการอบรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยมีพนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ..... วันที่ 12 ก.ค. 65 (ดูู 38)

ประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ... วันที่ 5 ก.ค. 65 (ดูู 34)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดชุม ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอกุดชุม

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดย นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุดชุม ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลจึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งศูนย..... วันที่ 5 ก.ค. 65 (ดูู 32)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 4 ก.ค. 65 (ดูู 34)

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายมงคล ชื่นตา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม..... วันที่ 1 ก.ค. 65 (ดูู 31)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธนาธิป โครตประทุม ปลัดเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วย ผอ.กองและบุคลากรจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ... วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดูู 73)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณ..... วันที่ 3 มิ.ย. 65 (ดูู 71)