อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร     &n..... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 7)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา       ... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 13)

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   ..... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 10)

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งที 4/2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ครั้งที 4/2562 ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อมอบนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บริหารต่อไป    ... วันที่ 8 ต.ค. 62 (ดูู 12)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 14)

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา          ... วันที่ 20 ก.ย. 62 (ดูู 53)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ฯ      ... วันที่ 18 ก.ย. 62 (ดูู 18)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่สอง และวาระที่สาม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ     ... วันที่ 23 ส.ค. 62 (ดูู 18)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา        ... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 31)

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา นำโดยนายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดร่วมจัดงาน และเข้าร่วมงานเฉล..... วันที่ 12 ส.ค. 62 (ดูู 20)

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกับอำเภอกุดชุมพัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา &n..... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 37)

โครงการวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกับศูนย์ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดโครงการวิทยาลัยสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้่ผู้สูงอายุทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562 นอกจาก..... วันที่ 1 ก.ค. 62 (ดูู 44)

ระชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา    ... วันที่ 27 มิ.ย. 62 (ดูู 41)

จกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประ..... วันที่ 3 มิ.ย. 62 (ดูู 56)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ..... วันที่ 30 พ.ค. 62 (ดูู 71)

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

  วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา ได้จัดงานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานจ้าง พ่อค้า ประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม..... วันที่ 24 เม.ย. 62 (ดูู 87)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาเพิ่มพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 7 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา      ... วันที่ 19 มี.ค. 62 (ดูู 247)

จัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม ปี 2562

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาร่วมกับประชาชนชาวอำเภอกุดชุม  จัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม ปี 2562   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงานประเพณีสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุม ..... วันที่ 19 มี.ค. 62 (ดูู 290)

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม  2562 มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดอบรมในหัวข้อ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และธรรมาภิบาลในองค์กร    ..... วันที่ 4 มี.ค. 62 (ดูู 151)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา      ... วันที่ 13 ก.พ. 62 (ดูู 268)