กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 8

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำป 64
สอบถามการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปี 2564 จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ผู้ตั้งกระทู้ : ณรงค์ IP : 125.26.111.64 เวลา : 2021-03-01 13:50:05 (ดู 293)
slotxo  
ผู้ตั้งกระทู้ : htr เวลา : 2021-06-09 16:04:33 IP : 58.11.29.80
slotxoth 
ผู้ตั้งกระทู้ : fret เวลา : 2021-06-09 16:04:53 IP : 58.11.29.80
slot999 
ผู้ตั้งกระทู้ : htre เวลา : 2021-06-09 16:05:09 IP : 58.11.29.80
เรียน คุณณรงค์
     การขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2564 นั้น ท่านสามารถติดต่อและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน ทต.กุดชุมพัฒนา กองการศึกษา โทร.045-789158 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งเอกสาร/หลักฐาน มีดังนี้
1. สมุดประจำตัวผู้พิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้พิการ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)
ผู้ตั้งกระทู้ : นักพัฒนาชุมชน เวลา : 2021-03-01 13:51:40 IP : 125.26.111.64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :