ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 15 กันยายน 65   View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :