ขอเชิญชวนอนุโมทนาทำบุญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ขอเชิญชวนอนุโมทนาทำบุญร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่

????????????เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธาทราบ เพื่อร่วมทำบุญและอนุโมทนาในการดำเนินการซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่ในครั้งนี้ โดยร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี พระใหญ่คู่บ้านเมืองกุดชุม เลขที่บัญชี 020396790469
โพสโดย : สป.   วันที่ : 15 กันยายน 65   View : 37
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :