การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร

????????????ขอเชิญชวนเข้าร่วม การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ กลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
โพสโดย : สป.   วันที่ : 25 สิงหาคม 65   View : 22
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :