ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 65   View : 170
ข่าวรับสมัคร
เทศบาลตำบลกุดชุม รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา  (ดู 1286)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 698)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 744)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เร่ื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  (ดู 818)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 797)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 900)
ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัมนา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   (ดู 1013)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :