ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 29 กันยายน 64   View : 14
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :