ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ????????ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ????????
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 31 สิงหาคม 64   View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :