ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เรื่อง จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation and Home Isolation) เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เปิดไฟล์
โพสโดย : สป.   วันที่ : 21 กรกฎาคม 64   View : 125
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :