ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 19

Gallery :: ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 และพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 64   View : 11